صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه کنگره: 

آدرس: شیراز - خیابان نشاط - جنب مجتمع سالن های سینا صدرا - ساختمان مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز

تلفن:     32122776-071
تلفکس: 32332773-071 

ایمیل: mhealth2019@sums.ac.ir

          mhealth2019@gmail.com